Hlasovací zařízení

Nezbytnou součástí celé řady konferencí, kongresů či zasedání je také špičkové hlasovací zařízení, které může sloužit nejen pro samotné hlasování, ale také k ověření znalostí všech účastníků, interaktivním vstupům do jednání, marketingovým průzkumům atd.

Bezdrátové hlasovací zařízení je poskytováno včetně softwarových služeb spojených s tvorbou okamžité prezentace výsledků hlasování.

Jaké výhody přináší hlasovací zařízení?

  • Umožňuje interakci kdykoliv během jednání
  • Usnadňuje administrativu spojenou s průběhem jednání
  • Poskytuje přesnou evidenci hlasování a ukládá jeho historii
  • Zobrazuje průběh hlasování a sestavuje přehledný report výsledků
  • Eliminuje možnost zpochybnění hlasování
  • Zjednodušuje instalaci díky bezdrátové technologii
  • Nabízí možnost řízení diskuze